Design &
Process

Ert koncept är själva grunden som designlösningarna bygger på, en palett för att säkerställa stil och känsla, ytskikt och materialval, grafisk profil och personalklädsel osv, helt enkelt det som krävs för att knyta ihop alla trådar till en lyckad destination inom upplevelseindustrin. Här nedan presenterar vi vår process för att nå fram till ett lyckat resultat. 

FAs 1 - KONCEPT

Först genomför vi en noggrann omvärldsanalys och lokal marknadsstudie av utbud och behov. Baserat på detta producerar vi er story, man skall kunna beskriva konceptet i en mening, en så kallad “Five-Word-Pitch”.

Vi mejslar fram en unik palett och utifrån denna tas förslag på design, planskisser och 3D-vyer fram. Därefter presenteras möjliga materialval, möbler och övrig inredning, samt även logotyp, grafisk profil, färgpalett och moodboard.

FAs 2 - PROJEKTERING

När ni känner er bekväma med konceptet spikas vi alla delar. Relevanta underlag tas fram och fastläggs.

Offertering av möbler, inredning, maskiner och köksutrustning sker. Priser tas fram.

FAs 3 - GENOMFÖRANDE

Våra egna snickare är på plats och monterar allt från armaturer till köksutrustning och hårdvara. Möbler tillverkas i vår fabrik enligt konceptet.

Slutligen stylas er destination med relevant rekvisita ur grundpalleten för att säkerställa en kundupplevelse utöver det vanliga. 

VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS!

OM DSRG

DSRG är en designstudio som utvecklar upplevelsedestinationer inom hotell- och restaurangbranschen.
© DSRG 2021 - All Rights Reserved
Back To Top